La Petite Maison

Polityka prywatności


Zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) wszystkie dane osobowe wprowadzane podczas zakupów w naszym sklepie internetowym są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówień oraz dla celów marketingowych naszego sklepu.

Sklep La Petite Maison nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy klientem, a sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania klienta.

W przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), każdy klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.


Sklep La Petite Maison © 2021