La Petite Maison

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i Kuriera.
 2. W chwili odbioru Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, Kupujący po sporządzeniu protokołu, ma prawo złożyć reklamację Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wadliwej przesyłki. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy Sklepu Sprzedawcy.
 3. Po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opakowaniem i fakturą potwierdzającą jego zakup, Sprzedawca obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i ustosunkowania się do niej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
 4. Różnice wyglądu towaru, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 5. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta w nieużywanym towarze.
 6. Reklamacji nie podlegają:
  a) naturalne zużywanie się towaru,
  b) towar posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
 7. W przypadku, gdy towar ma wady ukryte lub jest niezgodny z ofertą, Kupujący może żądać:
  a) w pierwszej kolejności naprawy,
  b) jeśli naprawa towaru jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów - wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.

Sklep La Petite Maison © 2021